Provoogd Dienst

Brussel-Nijvel

Provoogd :

De personen van wie het kind afstamt, de voogd en de toeziende voogt en de personen die een ouderlijke functie uitoefenen of de familiekring vormen waarin het kind leeft.

Onze missies :

De dienst « Service de Protutelle » heeft als enige op dracht vervangende voogden op te zoeken en te begeleiden.

De dienst bezorgt aan de beslissingsinstantie elk gegeven dat haar kan voorlichten inzonderheid wat de aanstelling van de vervangende voogden betreft, de uitoefening van hun rechten en plichten inzake vervangende voogdij, de mogelijkheden om de ouders die van hun ouderlijk gezag ontzet zijn, opnieuw in hun rechten te herstellen.

De dienst voor vervangende voogdij, hierna de dienst genoemd, heeft als enige opdracht vervangende voogden op te zoeken en te begeleiden.

Tot de aanstelling van de vervangende voogd volgen op het eerste verslag bijkomende rapporten die de beslissingsinstantie toelaten bestendig ingelicht te zijn over de evolutie van de situatie.

NB :In geval van ontzetting van de ouderlijke macht, wordt de rechtstreekse hulpverlening door de gemeenschap « Wallonie-Bruxelles » aan het kind waarvan vader en moeder of één van hen van de ouderlijke macht ontzet zijn, afhankelijk gemaakt van de beslissing van de jeugdrechtbank de minderjarige toe te vertrouwen aan de adviseur overeenkomstig artikel 34, lid 1, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdscherming of van een schriftelijke aanvraag om optreden van de vervangende voogt, gericht aan de adviseur.Agréé et subsidié par